Debatt

Maniert formspråk fra Snøhetta

Bengt Espen Knutsen, professor em. siv.ark MNAL 18. juni 2019

NRK-bygget: Hvorfor forringe et stillfarende poetisk byggverk av høy arkitektonisk verdi, spør sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen om forslaget til påbygg på Kringkastingsbygget.

Foto: Nasjonalbiblioteket

Allerede i 2001 var det snakk om at NRK skulle flytte ut av bygningene på Marienlyst. Riksantikvaren var naturlig nok tidlig ute med freding av Kringkastingshuset. Det eldste Kringkastningsbygget, Radiohuset, tegnet av Nils Holter, er et av modernismens aller fineste eksempler i Norge. Jeg skrev den gang i Aftenposten at bygningen er enkel i uttrykket, men har likevel en helt spesiell arkitektonisk styrke. Jeg pekte samtidig på at bygningsmiljøet rundt Radiohuset har en modernistisk, helhetlig sammenheng av sjelden kvalitet: TV-huset, også tegnet av Holter, og to andre bygninger av arkitektfirmaene ØKAW og 4B, danner et unikt historisk og arkitektonisk miljø.

Om disse bygningene ikke fredes, så må de i hvert fall komme på «den gule listen» til Byantikvaren.

Som vist i Aftenposten i vår, har arkitektfirmaet Snøhetta gått inn med et forslag om påbygg av det gamle Kringkastingshuset. Firmaet har gjort mye fint, men med sin berømte status ser det ut som om de mener de kan tillate seg alt. Deres etter hvert manierte formspråk begynner å bli påfallende.

Hvorfor forringe et stillfarende poetisk byggverk av høy arkitektonisk verdi?

Skal man innpasse et stort auditorium i bygningsmassen, så er dette, med to store gårdsrom, mulig uten å forstyrre det ytre. Man må ikke alltid manifestere seg selv på bekostning av andre og viktigere verdier.

Selv den rabulistiske og ekshibisjonistiske Frank Gehry har holdt seg inne i DZ-bankbygningen ved siden av Brandenburger Tor i Berlin. Inne bak hans stille, strenge fasade for å bevare en helhet i miljøet.

Nå er jo ikke dette forslaget på Marienlyst annet enn et foreløpig innspill. Men der hvor de store midlene er, vil det alltid være mulighet for kompromisser.

Som jeg skrev for 18 år siden til Riksantikvaren: Pass på!