Debatt

NAF + NODA = sant

NAF-styret v/ Linda V. Nielsen og Eirik Tollåli 1. desember 2018

To styremedlemmer i Nord-Norges Arkitektforening forteller om hvordan man tenker nytt når avstandene er store.

Linda V. Nielsen og Eirik Tollåli avholder møte via internett. Foto: NAF

Det er ikke enkelt å drive med styrearbeid når et fysisk møte krever at halvdelen av styret må trekke ut en hel dag av kalenderen på grunn av reiseavstander. Av samme grunn har Nord-Norges Arkitektforening heller ikke funnet anledning til å ha et eneste fysisk styremøte i år. For å få bedre kontinuitet med oppfølging av saker, og for å ha et fast møtetidspunkt, tester styret for tiden ut korte frokostmøter annenhver uke. Nord-Norges Arkitektforening, NAF, dekker både Nordland, Troms og Finnmark, og avstandene gjør at styret har måttet treffe noen valg.

Et valg styret har tatt, er å fokusere på noen få, men innholdsrike arrangementer som gjør det mer attraktivt for den geografisk spredte medlemsskaren å delta. Faglige opplegg i forbindelse med årsmøtet er en prioritert aktivitet, og dersom det faglige påfyllet er interessant, er det lettere å samle medlemmer fra hele regionen. I år var det besøk på skiferlaget

i Alta og bruk av dette naturmaterialet som var i fokus, for to år siden var årsmøtet i Bodø. Her fikk vi sett på og hørt om spennende nye prosjekter, herunder også flytting av flyplassen og utvikling av Bodø. Nordkalottsymposiet som arrangeres på tvers av grensene, i samarbeid med SAFA (Finlands Arkitektforbund) og Sveriges Arkitekter, er et annet større arrangement som prioriteres. Den sosiale delen som et halvdagsseminar også omfatter gjør det lettere å kontakte hverandre for bistand ved en senere anledning.

Utfordringene med å få til faglig gode arrangementer i et stort geografisk område førte til samarbeidet med Nordnorsk Design- og arkitektursenter, i daglig tale kalt NODA. Organisasjonen ble stiftet i 2014 og jobber med å synliggjøre effekten, lønnsomheten og verdien av bruk av design og arkitektur for næringslivet og offentlig sektor. I fagrådet til NODA er både NAF, NIL, NID, NLA og Grafill representert, og det gir en faglig tyngde som som også øker mulighetene for tverrfaglig nettverksbygging. Samlet sett når NODA med sine rundt 800 medlemmer ut til et større publikum enn NAF klarer alene, og det er en vesentlig grunn til man har valgt å prioritere dette samarbeidet.

I år ble Nordnorsk arkitekturpris utdelt i forbindelse med NODAs bakgårdsfest i Bodø, og «bakgårdsfestene» er et godt eksempel på arrangementer som appellerer til andre enn bare arkitekter. Her bidrar ulike fagorganisasjoner, avhengig av tema, til det faglige opplegget i form av workshops og innlegg. Dette er en vinn-vinn-løsning i forhold til å synliggjøre betydningen av arkitektur og design. I tillegg til bakgårdsprosjektet har NODA og NAF arrangert frokostseminarer og andre events med stor suksess.

Styret i Nord-Norges Arkitektforening mener at tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å bygge og utvikle kompetansen i design og arkitektur i nord. Dette er også grunnen til at NAF ønsker å ha både NIL og NLA representert i styret. Det er viktig å lære av hverandre, og styret har en viktig rolle når det gjelder å synliggjøre de faglige arrangementer som faktisk finner sted i regionen. Her er det både muligheter og forbedringspotensial. Det legges derfor også opp til samarbeidsprosjekter med blant annet NODA fremover.