Debatt

​NAL relanserer Wildcard

Alexandria Algard
8. mars 2017
Anna Aniksdal uttrykker i Arkitektnytt 17. februar bekymring over at wildcard-ordningen har ligget brakk de siste tre årene. President i NAL, Alexandria Algard, kommer her med sitt tilsvar.

Vi mener også det er på tide at det tas grep for å sikre mangfoldet i bransjen og arkitekturen, som Anna Aniksdal påpeker i debattinnlegget ‘Nødrop fra et Wildcard’. Det er nettopp derfor NAL gjennom de siste månedene har arbeidet med en relansering av Wildcard-satsingen.

Wildcard-ordningens hovedarbeid var å støtte unge og nyetablerte arkitektkontor for å bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitektur-produksjon i Norge. Vi kan ikke være mer enige med Anna Aniksdals tanker omkring viktigheten av å få unge arkitekter og arkitektkontor inn på markedet. Og vi har gode nyheter å komme med: NAL gjenoppretter Wildcard-ordningen. På tross at vi ikke har lykkes med å få økonomisk støtte fra politisk hold, mener vi viktigheten av unge nye stemmer og streker inn i Norges arkitekturproduksjon ikke kan understrekes nok og bør adresseres av NAL som er arkitektenes fagideelle organisasjon. 

En suksesshistorie med brå slutt

Wildcard-ordningen var rettet mot de yngre og nyetablerte arkitektkontorene i Norge og var en suksesshistorie for underskogen av norske arkitekter på flere måter. Siden lanseringen i Arkitektenes hus i 2011 og frem til 2015 merket NAL en markant økende interesse fra flere av landets viktige oppdragsgivere. «Alle» hadde etter hvert ønske om et Wildcard-kontor, som et av flere utvalgte kontor, i for eksempel begrensede plan- og designkonkurranser. Det gikk prestisje i å engasjere unge arkitekter. 

Wildcardordningen ble lagt på is i 2015 da driftsstøtten fra Kulturdepartementet (KUD) plutselig opphørte, på tross av at rådene i evalueringen fra Kulturdepartementets egen fagavdeling anbefalte: «…Det anbefales derfor at en videreføring av Wildcard begrenses i tid med en varighet på inntil fem år». Den politiske ledelsen i departementet gikk i mot anbefalingen – det er ikke alltid slik at det automatisk følger budsjettposter med anbefalinger.

Viktigheten av unge arkitekter og kontinuerlig påvirkning

Som Aniksdal påpeker var det gledelig for NAL, som prosjektleder for Wildcard, å oppleve at flere både begrensede og åpne arkitektkonkurranser ble vunnet av unge, nyetablerte arkitektkontor fra Wildcard-listen. Endelig fikk de unge og nyetablerte mulighet til å prøve seg i konkurranse mot de mer etablerte kontorene, og vant over dem! Vinnerutkastene Wildcard-kontorene stod for var gledelige resultater for NAL og Norsk Form som hadde initiert prosjektet, med støtte fra Kulturdepartementet. Troen på å løfte frem unge og nyetablerte arkitekter viste seg å både være riktig og viktig, og arkitektur-produksjonen i Norge ble litt etter litt mer fargerik. 

I 2016 kunne NAL fremdeles se ettervirkninger av arbeidet som ble lagt ned i Wildcard-ordningen fra 2011-2015, men ser samtidig at dette er et kontinuerlig arbeid og påvirkning som må fortsette. Om man ikke fortsetter å påvirke mistes fort det utløsende målet av syne – å få større diversitet inn i arkitektur-produksjonen og å bidra til å gi de unge kontorene muligheter.

I tråd med NALs satsing på på de unge arkitektene gjennom NAL student det siste året, relanserer NAL Wildcard-ordningen 1. April 2017. Vi gleder oss! Mer informasjon kommer.