Debatt

NALs tidsskrifter – mellom lojalitet og frihet

Ingerid Helsing Almaas, tidl. redaktør, Arkitektur N​ 10. mai 2020

– Jeg forventer ikke lojalitet fra en redaktør, jeg forventer saklig og fri fagjournalistikk og interessant og etterrettelig formidling, skriver arkitekt MNAL og tidligere redaktør, Ingerid Helsing Almaas.

Foto: Arkitektur N

På arkitektnytt.no 8. mai stiller Tom Gyran spørsmål om troverdigheten i redaktør Gaute Brochmanns beklagelse i debatten om Y-blokka.

Jeg skal ikke kommentere Y-blokka, NRK-debatten eller Brochmanns standpunkter og utsagn. Men i sitt innlegg gjør Gyran det klart at han forventer at redaktøren av Arkitektur N viser sin lojalitet overfor NAL ved å viderebringe forbundets ståsted i debatten, heller enn sine personlige meninger. Denne forventningen må kommenteres.

Begge NALs tidsskrifter redigeres etter Fagpressens redaktørplakat. Redaktørplakaten er forankret i «Lov om fridom i media» og sier blant annet: «En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet».  

Det er redaktørens ansvar å balansere sin faglige integritet og eierens syn i enkeltsaker. «En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formålsbestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret,» står det videre. Lederartikkelen i et tidsskrift, som Gyran i Brochmanns tilfelle kaller illojal, er faktisk redaktørens såpekasse. En lederartikkel er og skal være redaktørens meningsytring, i Arkitektur N som i andre medier. 

Hensikten med redaktørplakaten er å sikre at tidsskriftene består som frie arenaer for kritisk faglig debatt. Brochmanns utsagn står for hans egen regning. Jeg forventer ikke lojalitet fra en redaktør, jeg forventer saklig og fri fagjournalistikk og interessant og etterrettelig formidling. Og jeg er stolt av å være medlem av et forbund som tar meningsbrytningene på alvor, og som støtter Fagpressens redaktørplakat.