Interiørarkitektur

Kunnskap om boligkundene er ferskvare

Trond Ramsøskar, interiørarkitekt MNIL 2. august 2018
Boligkjøpere ønsker seg hjem med personlig særpreg, ikke upersonlig standardisering, skriver interiørarkitekt Trond Ramsøskar.

God brukerforståelse er  viktig for tilbyderne i boligmarkedet. Slik forståelse bygger på analyser og erfaring. Satt helt på spissen snakker vi om erfaring i sanntid, for preferansene skifter raskt i nybolig-markedet. Innsikt i boligmarkedets makrotrender er ikke tilstrekkelig. Man må forstå hva som rører seg på mikronivå.


Arkitekter, entreprenører og andre aktører hos boligutviklerne har tradisjonelt vært opptatt av standardisert boligproduksjon og store volumer. Dagens boligmarked krever innsikt i ulike kundesegmenters behov og kjennskap til folks ønsker og hverdagsliv. 

Arkitektene har bygningskompetanse, men det er interiørarkitektene som er spesialister på attraktive planløsninger, møbleringsplaner, belysning, materialvalg, farger og tilvalgsløsninger. Interiørarkitektene sitter på mengder av erfaringsbasert kunnskap og vil som praktikere og tredjeparter kunne kvalitetssikre arkitektenes løsninger slik at de treffer nyboligmarkedets stadig endrede preferanser.

Vår erfaring er at en bolig først blir attraktiv når den skårer høyt på følgende kriterier:

Heller en god planløsning enn et flott signalbygg

Det høres banalt ut å si det, men vi bor inne, og de kvalitetene som befinner seg bak inngangsdøren, er det som avgjør i det lange løp. Isolert sett betyr det lite for bokvaliteten at bygget er et signalbygg. Boligen må planlegges innenfra og ut, ikke omvendt. Buede fasader er et godt eksempel. De byr på utfordringer med hensyn til møblering.

Interiørarkitekten vet at arealet må utnyttes maksimalt, og at kundeønsker må være styrende. I dag velger mange vekk åpne kjøkkenløsninger fordi disse er upraktiske og gir støyplage. Vi registrerer også at soneinndeling slår godt an – for eksempel tilbaketrukne masteravdelinger med soverom, walk-in-closet og spa-liknende bad. En nøktern tilnærming til praktiske problemer blir alltid verdsatt. Å komme rett inn på parketten med sølete sko er ingen god idé. Enkelt vedlikehold og minimalisering av husarbeid er viktig for boligkjøpere.

Urbane kvaliteter

Beliggenhet har alltid vært viktig, men begrepet har fått utvidet innhold. Boligkunder er opptatt av moderne byutvikling og etterspør integrerte boligmiljøer nær trafikk-knutepunkter, grøntområder, skoler, arbeidsplasser og opplevelsestilbud for barn og voksne.  Urbane verdier står sterkt, og man vil helst ha alt på ett sted av tidshensyn, klimahensyn og også fordi det er bekvemt. Bylivet er attraktivt – det er fargerikt, spennende, inkluderende og kompakt.

 Et hjem – ikke en bolig

Kundene er i ulike livssituasjoner, de har forskjellig smak, og de vet som regel hva de er på jakt etter. Det er stor forskjell på førstegangskjøpere og sistegangskjøpere, men felles for alle er at de ønsker seg et hjem med personlig særpreg, ikke upersonlig standardisering. I tillegg kommer det enkle faktum at dagens og morgendagens forbrukere er individualister. Ingen ser på seg selv som del av massemarkedet, alle opplever seg som spesielle. Alt dette tilsier differensiering – det motsatte av standardisering. 

Boligen skal dekke de spesifikke behovene som kunden har i dag, og samtidig kunne tilpasses nye behov uten store ombyggingsarbeider, for eksempel når barna vokser til, eller dersom helseplager melder seg. Interiørarkitektens kunnskap bidrar til gjennomtenkte, smarte løsninger som fremstår som spesialdesign. Et lite, konkret eksempel fra vår egen virksomhet: De åpne kjøkkenløsningene har gjort boligens fellearealer mer og mer «offentlige». Det utløser behov for å gjøre soverommet til et privat flerbruksrom der man kan arbeide, se på TV og slappe av.  Mange blir begeistret når vi foreslår det vi populært kaller hotellfasiliteter på soverommet.

Komplementære kompetanser

Vi har helt bevisst valgt å ha en blandet portefølje. Ved å jobbe tett sammen med boligeiere skaffer vi oss innsikt i smaks- og behovsutviklingen. Boligutviklerne trenger denne førstelinjekompetansen. Prosjektene planlegges flere år før de skal stå ferdige og er dermed myntet på morgendagens kunder. Det krever at boligutviklerne evner å føle markedet på pulsen.