Debatt

Nordic blir ikke spist

Gudmund Stokke, faglig leder og styreformann i Nordic — Office of Architecture 3. august 2018
Gudmund Stokke svarer på Ketil Moes innlegg i Arkitektnytt 05/18, der han spør om oppkjøp av norske arkitektkontor og hva det gjør med arkitektbransjen og den faglige utviklingen.

Ketil Moe hadde en interessant betraktning i sitt innlegg i Arkitektnytt hvor han peker på at utviklingen i arkitektbransjen er sammensatt og bør få oppmerksomhet. Han er bekymret for at det blir vanskeligere enn før for unge å slippe til og at arkitekturen kan bli lidende. Jeg har, som Ketil, kjent på følelsen av at mye var bedre før, på den tiden Jørn og jeg i 1979 satt i en gammel melkebutikk ved gule bord laget av dørblader og grønn filt på veggene – og Olivetti skrivemaskin med rettetast!

Mye har skjedd siden den gang. Hele samfunnet har vært gjennom enorme endringer sosialt, økonomisk og teknologisk. Vi har i tillegg til de ordinære oppdragene fått prosjekter som er større, mer komplekse og hvor det stilles helt andre krav til kompetanse og gjennomføringsevne enn det som var vanlig før. Den aller største forandringen ligger i nye krav til miljø, bruken av teknologi og til tverrfagligheten i prosjekteringsgruppene.

Vi i Nordic — Office of Architecture har som mål å være en stor og langsiktig kvalitetskultur som fortsetter å utvikle seg og bli bedre etter at gründerne er borte. Vi ønsker å danne en motpol til alle de danske og svenske arkitektene som kjøper norske kontorer og får en stadig økende andel av oppdragsmengden i Norge. Vi definerer Skandinavia som vårt hjemmemarked og plattform for å arbeide internasjonalt. Vi har kontor i København og London i tillegg til Oslo. Vi samarbeider med en rekke små og større arkitektkontorer på ulike prosjekter.

Vårt fremste mål er å skape fremragende arkitektur. For å nå det har vi utviklet en felles designmetode som fremmer alternative ideer og en holistisk arkitektur som responderer til sted og program. Vi lar både unge og erfarne arkitekter få kreativt rom til å utvikle arkitektoniske løsninger under en overordnet faglig målstyring. 

Nordic skal være en spennende og god arbeidsplass hvor det er rom for faglig utfoldelse og en meningsfull karrierevei fra man er nyutdannet til man trekker seg ved endt arbeidsliv. Nordic skal være en stabil kraft for oppdragsgiverne med store og gjentagende prosjekter.

Når vi 11 partnerne i Nordic har valgt å selge 90,5% av aksjene til Norconsult er hensikten nettopp å få bedre rom for langsiktig utvikling, både med hensyn til faglig kvalitet, teknologisk utvikling, internasjonalisering og arbeidsvilkår. Nordic blir ikke spist, vi fortsetter som en selvstendig bedrift, og vi kommer til å stå på, som vi alltid har gjort, for å ha det moro og nå våre faglige mål.

Norconsult vil i fremtiden ivareta og utvikle samarbeidet med mange norske arkitektkontorer. Nordic på sin side vil fortsette sitt uavhengige samarbeid med ingeniørselskaper i Norge og andre land. 

Jeg tror det er godt for det norske arkitektmiljøet at vi får noen store og sterke kontorer som kan drive utvikling og stå imot de internasjonale konkurrentene som i årene fremover vil markere seg stadig sterkere.

Jeg mener det fortsatt er rom for gale studenter og nyutdannede arkitekter som ønsker å starte for seg selv, men det kan hende de må gjøre det litt annerledes enn i gamle dager.  Her mener jeg NAL har en rolle i å arbeide mer for nyetablerte og å presse på for prekvalifisering og deltakelse i designkonkurranser for de unge. Samarbeid mellom nye og etablerte kontorer har også stort potensial. Nordic har og vil fortsette å ha samarbeid med yngre kontorer i flere prosjekter, noe som er inspirerende for oss og som bidrar til at disse lettere kan komme seg inn i markedet.