Debatt

OBOS tar ansvar

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS 25. juni 2019

Vi er allerede på ballen som spilles opp, skriver OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i sitt tilsvar til Mikael Godøs lederartikkel om boliggigantens samfunnsansvar i siste Arkitektnytt.

Hovedformålet til OBOS er det samme i dag som det var da organisasjonen ble stiftet for 90 år siden, skriver konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Mikael Godø avlegger OBOS en visitt i sin leder 21. juni. Denne er verdt noen kommentarer. For stifterne av OBOS var det viktig å etablere et alternativ til datidens leiegårder. De ønsket å skape en boform hvor folk eide sin egen bolig. Den arven er OBOS opptatt av å føre videre. Flere og flere har nå problemer med å kjøpe sin egen bolig. Vi er allerede på ballen som spilles opp, gjennom flere initiativ. Gjennom OBOS Bostart vil OBOS tilby 400 boliger de neste to årene som skal bidra til en lettere reise inn i boligmarkedet. Og på Ulven er allerede 120 boliger solgt med Bostart. Parallelt jobber vi med andre innovative modeller for å gjøre flere til boligeiere.

Kontinuerlig boligbygging var også en hovedmotivasjon for stifterne av OBOS. Vi bygger på spek når andre bremser. Når vi gjennom vår plan på Løren i Oslo nå nylig doblet antall boliger regulert i hele Oslo, viser det også hvor avhengig kommunen er av store vedvarende boligbyggere som har tålmodighet og finansiell styrke til å ta fortjenesten på lang sikt og ikke kort. Transformasjonen av både Kværnerbyen, Ulven og Fornebu er gode eksempler på det. En aktør som OBOS vil også være viktige frem i tid for å utvikle større deler av Groruddalen, Gjersrud-Stensrud og flere andre byer og steder utenfor Oslo.

Hovedformålet til OBOS er det samme i dag som det var da organisasjonen ble stiftet for 90 år siden. OBOS skal bygge boliger som tilbys medlemmene, og OBOS skal forvalte boligene dersom medlemmene vil det. Sosial boligbygging er det kommune og stat som har ansvaret for, nå som på 50-, 60-, 70- og tidlig 80-tall. Da myndighetene avregulerte boligsektoren i løpet av 1980-tallet og fjernet alle subsidier og særfordeler, måtte selvsagt OBOS og andre aktører som myndighetene hadde brukt som verktøy i det offentliges boligpolitikk, forholde seg til det.

OBOS har også medlemmer som ønsker å kjøpe boliger på de beste og dyreste tomtene, som f.eks Majorstua eller Fornebu. Derfor bygger vi også slike boliger og vil fortsette med det. Men de fleste medlemmer har ordinære inntekter og derfor kjøper OBOS flest tomter der man kan bygge boliger som den vanlige mann og kvinne kan ha råd til, fra småhus i Vestby til blokkleiligheter på Vollebekk og Kværnerbyen i Oslo.