Debatt

Opptre er starten på ny forskning

Christofer Skaar, seniorforsker i Sintef Community og arbeidspakkeleder for livsløpsvurderinger i Opptre 2. november 2020

Kritikken av Opptre baserer seg på en misforståelse, skriver seniorforsker i Sintef.

I forskningsprosjektet Opptre, som er støttet av Forskningsrådet og industripartnere, har Sintef og NTNU i samarbeid med Enova og NAL gjennomført en arkitektkonkurranse om kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre. Løsningene skulle ha høy arkitektonisk kvalitet, men også fokus på bokvalitet, termisk komfort, luftkvalitet og lavt klimafotavtrykk. Seks team fikk honorar på 200 000 kroner hver for å delta.

I Arkitektnytt 7/2020 kommer ett av teamene i ettertid med kritikk av konkurransen. De hevder at «ingen vinnere burde blitt kåret», fordi de foreslåtte løsningene ikke gir rask nok reduksjon av klimagassutslipp. Dette er kritikk som baserer seg på en misforståelse om at alternativet til energioppgradering er å ikke gjøre noe, eller gjøre minst mulig i påvente av nye løsninger. Nye løsninger kommer ikke av seg selv, vi må utvikle dem nå.

De beste bransjeaktørene har vist hvor listen ligger i dag, med dagens metoder og nær nullenergi som målsetting. Konkurransen gir ikke et fasitsvar på oppgradering, men gir gode forbilder på helhetlige løsninger med høy arkitektonisk kvalitet. Men det er viktig å understreke at arkitektkonkurransen og resultatene fra den først og fremst er våre forskningsdata. De skal vi bruke til å få ny innsikt i oppgradering av eneboliger som gir gode, sunne hus å bo i, og som tar hensyn til energi, klima og kostnader. Avslutningen av konkurransen er for oss starten på ny forskning.

Et sentralt punkt i kritikken er at energioppgradering ikke reduserer utslipp fort nok. Vi har regnet over 60 år, som er standardisert. Burde det være 30 år for rehabiliteringer? Burde det være 10 år for alle, for å få ned utslipp raskere? Hvilke konsekvenser gir det? Dette vil vi analysere videre, i Opptre og FME ZEN (Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer, ledet av NTNU og Sintef). Men kritikken er kun av akademisk interesse uten et bindende klimabudsjett. Er tiden kommet for livsløpsbaserte miljøkrav i byggteknisk forskrift?

Vi ønsker diskusjonen velkommen, men skulle ønske den var mindre ensporet. Kritikerne sier de ikke kritiserer bare fordi de er dårlige tapere. Vi er helt enig, og håper ingen oppfatter dem som det. Det var to vinnere, men alle har gjort en flott jobb. Det er også derfor vi går ut med løsningene fra alle teamene. Vi tror mange vil bli inspirert til mer ambisiøse og helhetlige oppgraderinger, enten trinnvis eller på en gang. Vi forsker videre, for å finne løsninger som er gode klimatiltak på kort og lang sikt. Og for de som ikke skal oppgradere, er tettelister og ullsokker alltid gode klimatiltak.

Christofer Skaar, seniorforsker i Sintef Community og arbeidspakkeleder for livsløpsvurderinger i Opptre