Debatt

Romlig forbedringspotensial på NMBU

Taale Kjøs, landskapsarkitektstudent, NMBU 7. oktober 2020

– Vi trenger ikke bare et bygg for landskapsarkitekter, men et kraftsenter for interdisiplinær samfunnsplanlegging, skriver Taale Kjøs, landskapsarkitektstudent ved NMBU.

Det har i flere år murret i gangene på Akropolis, landskapsarkitektenes akademiske hjem på Campus Ås. Vi sorterer nå under fakultetet for landskap og samfunn, LANDSAM. Fakultetet ble opprettet i 2017 for å samle fagfeltet, og øke den interdisiplinære samhandlingen mellom faggruppene. Drømmen var at et nytt bygg skulle bidra til å realisere potensialet til LANDSAM, men resultatet fremstår mest som et forsøk på å dempe kritikken, ikke utløse potensialet.  

La meg først tegne et bilde som forklarer noe av dagens misnøye. Akropolis, som ligger på en høyde, derav navnet, er et brakkebygg i ytterkant av campus. Ingenting vondt om brakker, men inneklima, belysning og fasiliteter er ikke tilstrekkelig. Brakkeriggen er innleid, og uten å vite for mye om regler for innleide brakker, er det ikke lov til å gjøre noe med eksteriøret på Akropolis. Veggene må være hvite, ingenting kan henges opp, og banaliteter som klesknagger mangler. Inventaret gir inntrykk av å være overskuddsmateriale, så om ikke annet, kan vi verdsette 40 års utvikling i kontorrekvisita.

Enkelheten lever vi godt med, alt trenger ikke å være nytt. Men, den rasjonelle midlertidigheten fører med seg en følelse av å ikke bli tatt helt på alvor. Det merkes godt blant studentene, og gjenkjennes i den hastige gangen hos ansatte, på vei til og fra Akropolis med skylappene på. Og apropos ansatte, så er det takket være smarte og dedikerte ansatte instituttet klarer å lappe sammen, og til tider sminke over, et godt undervisningstilbud innenfor rammene.

Etter syv år i midlertidighet kommer nå altså medisinen, i form av et nytt bygg for landskapsarkitekter. Jeg satt selv i utvalget som representerte studenter og ansatte i forprosjekteringen, og den første enighet utvalget kom frem til, var at det ikke var nok. Vi endte med å gå for mest mulig volum for pengene, og de ansatte var generøse nok til å avse noe av sin plass for at vi skulle få fem tegnesaler, ett sosialt rom og forhåpentlig et verksted. Kjære alle ansatte – takk for rausheten! Nå har prosjektet kommet så langt at vi kan begynne å se mot byggestart, og det ser unektelig veldig bra ut. For oss landskapsarkitekter, altså, så lenge studentopptaket ikke øker.

Det nærmer seg byggestart for det nye bygget for landskapsarkitektstudentene på NMBU, men er det godt nok? Illustrasjon: Asplan Viak

Vi har dermed ikke plass til å utøve det som har blitt det store målet i min studietid; interdisiplinær samhandling. Samfunnsoppdragene vi skal jobbe med i fremtiden blir mer og mer komplekse, og risikoen ved å ikke lykkes større. En måte å møte dette på, er via dypere samhandling mellom forskjellige faggrupper. For å kunne realisere verdiene i samhandlingen, må forståelsen mellom faggruppene opparbeides over tid, for å etablere felles metoder. Dette krever litt innsats, men gir mye tilbake.

Høsten 2020 har jeg vært så heldig å få delta i et interdisiplinært prosjekt gjennom CityStudioOslo. Her har jeg fått kjenne den fantastiske kraften som oppstår når forskjellige faggrupper sitter rundt samme bord, for å løse et felles problem. Det kjennes ærefullt å få være med på dette i studietiden, men det forsterker opplevelsen av at det nye bygget vårt er en tapt mulighet til å skape en varig interdisiplinær treningsarena. Det fremstår som en manglende forståelse av, eller ambisjon for, planlegningsfagenes potensial.

Det investeres enorme summer i utdanning og forskning i Norge for tiden, som veterinærinstituttet hos oss, Livsvitenskapbygget til UiO og campussamlingen til NTNU, for å nevne noen. I denne investeringsportfolioen er det mange viktige sektorer som får fortjent fokus, men det setter også investeringene som gjøres på LANDSAM i et underlig lys. Her planlegger vi for offentlig og privat, by og land, unge og gamle, miljø og klima, transport og rekreasjon, og fungerer som en grunnmur i det fysiske landskapet alle sektorer jobber innenfor. Det betyr ikke at vi er viktigere enn andre, men at vi kan bidra til å kapitalisere enda mer på disse investeringene. Da trenger vi ikke bare et bygg for landskapsarkitekter, men et kraftsenter for interdisiplinær samfunnsplanlegging.

Taale Kjøs, landskapsarkitektstudent, NMBU