Debatt

Samarbeid på tvers av konkurranselinjene?

Michelle S. Wright, Norconsult AS 16. juni 2020

– Arkitekt Nils Mjaaland gråter sine modige tårer, og fornærmer samtidig en stor del av landets arkitekter som har sitt daglige virke i konsulentselskapene, skriver Michelle S. Wright i Norconsult.

Foto: Norconsult

I Arkitektnytt den 11. juni 2020 kan vi lese at Mjaaland angriper kollegaer som, i en konkurransefase av prosjektet, har gjort sitt aller beste for å videreføre tidligere ambisjoner – og å løse disse ambisjonene så godt det har latt seg gjøre sammen med byggherre og entreprenør. Det hviler et stort ansvar på de overtakende arkitektene i å forsøke å videreføre intensjoner og idealer fra tidligere faser, samtidig som løsningene skal optimaliseres og bearbeides i samarbeid med nye aktører. Vi våger å påstå at vi arkitekter er sitt ansvar bevisst i denne spagaten, og at et felles faglig, ideologisk standpunkt binder oss sammen på tvers av konkurranselinjer.

Den generelle tilstanden i arkitektbransjen, med bytte av både arkitekter og rådgivere opptil flere ganger, er på ingen måte positiv, verken for prosjektene eller for sluttbrukerne. Dette er drevet frem over mange år gjennom totalentrepriser og et stadig økende prispress på arkitekttjenester. Å diskutere detaljer rundt endelig prosjektert løsning og utførelsen i dette spesifikke prosjektet, vil gi delte og mange svar, og det er heller ikke det vi ønsker å kommentere fra Mjaalands innlegg. Mjaaland vet like godt som oss andre at både design og ambisjon utfordres underveis i prosjektet og at arkitekturen er under konstant press. I dette ulendte terrenget forsøker vi alle å levere de beste prosjektene, med de verktøy og forutsetninger vi blir gitt.

At Mjaaland velger å skyte, med tungt skyts, mot kollegaer som sitter i en annen daglig kontekst er synd, ikke bare for Mjaaland selv, men også for arkitektbransjen. «Konsulentselskapene innehar ikke noen estetisk kompetanse. De velger i stedet enkle løsninger, som de tror er billigere», sier Mjaaland til avisa Nordlys. Å redusere nærmere 20 % av landets arkitekter som i en eller annen form er assosiert med de store konsulentselskapene til estetisk inkompetente og udugelig fagpersonell, er tungt å svelge og en helt unødvendig karakteristikk av en bransje som har alt å vinne på å stå sammen og påvirke oppdragsgivere, innkjøpere og byggherrer fra så mange hold som mulig.

Norconsult har i dag et av landets desidert største arkitektmiljøer. Et miljø med dyktige, dedikerte, engasjerte, prisbelønnede og hardtarbeidende arkitekter over hele landet. Et miljø som ser verdien av å jobbe i en konstant tverrfaglig kontekst, sammen med sine ingeniørkollegaer og som ser hvordan dette skjerper, bedrer og effektiviserer våre prosjekter. Vi har høye ambisjoner og idealer som arkitekter og inspireres av å koble dette med utsøkt ingeniørkunst. Vi tar fatt på oppgavene med vår tverrfaglige og helhetlige tilnærming og med Norconsults enorme erfaring og styrke i ryggen. Det sikrer både kvalitet, innovasjon og fremtidsrettede valg. Vårt fokus på VARIG arkitektur, VARIG skjønnhet og VARIG liv er det som driver oss, engasjerer oss og motiverer oss. Vi har muskler til å drive innovasjonsprosesser, teknologiske fremskritt på internasjonalt, høyt nivå og vi gjør dette med stort engasjement, stolthet og ydmykhet.

Vi ønsker både Nils Mjaaland i Blå arkitektur og Gisle Løkken i NAL velkommen til å besøke et av våre mange kontorer i Nord-Norge, med dyktige og sterke fagmiljøer innen arkitektur, til en god og faglig fundert debatt. Det vil være bedre anvendt tid enn usaklige påstander i Arkitektnytt og dagspressen, som ikke tjener noen.

På vegne av markedsområdet arkitektur i Norconsult AS,

Michelle S. Wright, markedskoordinator