Debatt

Støtteerklæring til bevaring av Y-blokken

Fra Medlemmer av GIG (Gamle Interiørarkitekters Gruppe) 26. oktober 2018
Y-blokken er et bevisst arkitektonisk supplement til H-blokken. Historikk, kunstfaglig bevaring av Picasso-dekorasjonene og hensynet til omgivende bymiljø tilsier fortsatt bruk.
Foto: Ingebjørg Semb

Pressekonferansen 28. september viser en liten nedskalering av det nye Regjeringskvartalet, men Y-blokken blir ikke gitt noen fremtid.

Følgende medlemmer av Norske interiørarkitekters landsforening i undergruppen GIG - Gamle interiørarkitekters gruppe uttaler:

Y- blokken er et av den nære fortids mest egenartede bygg og den er mindre skadet enn H-blokken.

Vi sier oss enige i synspunktene som allerede er fremført av Riksantikvaren, Byantikvaren, Kulturetaten i Oslo, Oslo Arkitektforening, Fortidsminneforeningen, Støttegruppa for bevaring av Y-blokka.

Vi støtter bevaring av Y-blokken og ber Regjeringen om å revurdere vedtaket om å rive den.

Gunda Bakken, Interiørarkitekt MNIL
Aud Dalseg, Interiørarkitekt MNIL
Benedicte Aars-Nicolaysen, Interiørarkitekt MNIL
Guri Bjørklund, Interiørarkitekt MNIL
Rannveig Getz Norheim, Interiørarkitekt MNIL
Gudrun Brandt, Interiørarkitekt MNIL
Ellen Skottun Klingenberg, Interiørarkitekt MNIL
Brit Ismar, Interiørarkitekt MNIL
Tale Kristina Hansteen, Interiørarkitekt MNIL
Gunvor Øverland Bergan, Interiørarkitekt MNIL
Solveig Lønne Christiansen, Interiørarkitekt MNIL