Debatt

Tilsvar til Kaj S. Lea

Gisle Løkken, president i NAL 21. mai 2021

I en god dialog kreves det ikke bare gjensidig respekt for hverandres synspunkter, men også reell fagkunnskap som nye løsninger kan bygge på.

Foto: Erik Burås / Studio B13

Arkitekturopprøret er utfordrende, og bra, fordi det tvinger arkitekter og beslutningstakere til å reflektere enda mer over det de gjør - og ikke minst hvilke konsekvenser det har for samfunn og individ. Det er også mange arkitekter som har brukt denne anledningen til å mene noe i offentligheten - noe vi burde fortsette med, uavhengig av den debatten som er nå.

Jeg har lest mange av de svarene som har kommet fra arkitekter i debatten, og med få unntak, mener jeg de fleste: a) hilser debatten velkommen, b) anerkjenner til fulle at det bygges byer og bygg som ikke burde vært der, og c) forsøker så saklig det går an å rydde i ordskiftet for å kunne nærme seg noen svar på hva som bør gjøres.

Det er selvsagt NALs policy og oppgave å være så saklige og opplysende som mulig i en slik debatt, men vi har også et mandat om å både fremme god arkitektur, og å jobbe for arkitekters vilkår i samfunnet. Det betyr enkelt sagt at vi noen ganger er nødt til å sette egne premisser for en debatt som dreier seg om vårt fag. Det er problematisk når fagkompetanse blir møtt med anklager om arroganse, og det er selvsagt vanskelig å diskutere på premisset om at 'det eneste som betyr noe er fasaden' (sitat fra en av 'opprørets' talspersoner). Det er selvsagt også vanskelig å komme i møte når svaret fra 'opprøret', uansett hva vi prøver å problematisere av kompliserte strukturelle forhold, er; 'klassisk arkitektonisk stil'.

Det er aldri vår hensikt å være nedlatende overfor andres meninger, og jeg vil også hevde at de løsrevne sitater Lea refererer til, slettes ikke er respektløse. Når jeg etter et lengre resonnement skriver at det er 'fare for nostalgisk tåkelegging', er det en kommentar til at dette voldsomme kravet om antikke stilarter faktisk kan komme i veien for de viktige klima- og miljømål hele bransjen nå jobber for å nå. Og når Gaute Brochmann snakker om et 'forstemmende ferniss av raljering og tøv', er det ikke nødvendig å gå så veldig langt inn i kommentarfeltene eller i tilbakemeldinger vi får, for å se at dette er en ganske saklig observasjon.

La det være helt klart, NAL ønsker seg en saklig debatt som faktisk kan bringe oss framover. Men i en god dialog kreves det ikke bare gjensidig respekt for hverandres synspunkter, men også reell fagkunnskap som nye løsninger kan bygge på.

En oversikt over kronikker og debattinnlegg fra NAL om arkitekturopprøret, kan sees her.