Debatt

Troverdig beklagelse i debatten om Y-blokka?

Tom Gyran, arkitekt MNAL 8. mai 2020

Bryter redaktør Gaute Brochmann de etiske retningslinjene for NAL? spør arkitekt Tom Gyran i dette innlegget.

Foto: privat

Gaute Brochmann beklager ”på det sterkeste og er oppriktig lei seg” for sine bemerkninger i debatten om Y-blokka på Debatten i NRK tirsdag 6. mai.

Jeg vet ikke bakgrunnen til denne beklagelsen, men det har uten tvil hersket en del uro innad i NAL, etter innslaget. Men skaden har skjedd. NRK er et mektig medium, og svært mange har fått med seg at redaktøren i ArkitekturN, målbærer slike synspunkter. Men det folk flest ikke er klar over, er at NAL i samarbeid med Fortidsminneforeningen og Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka, har gått til søksmål mot staten for å hindre rivingen av Y-blokka.

Og at ansvarlig redaktør for arkitektenes fagtidskrift, har benyttet plassen i lederen i siste nummer for tidskriftet, til å utrykke de samme personlige meningene om Y-blokka:

“Jeg har aldri likt huset og tror og håper det må bøte med livet, selv om miljøkostnaden er høy. ... Grunnen er at jeg synes huset er stygt, trist og at det gjør null og niks for byen rundt. Hadde man i konkurransegrunnlaget fra fire år tilbake sagt at det skulle transformeres til noe brukbart, hadde det vært det beste. Men i valget mellom bevar og riv, sier jeg riv.”

Dette fremstår for meg som nedlatende og arrogant, og samtidig illojalt mot medlemmene i NAL som står opp for å verne Y-blokka. Jeg drar ikke hele diskusjonen om temaet for eller imot, men ønsker å reise spørsmålet om hvorvidt ovenstående sitat, er brudd på de etiske retningslinjer for NAL. Jeg viser til:

2.2 Arkitekter skal ivaretamiljømessig bærekraft i sin yrkesutøvelse. - Fornuftig materialbruk, energiforbruk og avfallsreduksjon er sentrale tema.

2.3 Arkitekter skal være seg bevisstvår kultur-og bygningsarvog forvalte, respektere og videreføre disse verdier på en forsvarlig måte. Samtidighar arkitekten ansvar for å skape nye kvaliteter av verdifor ettertiden.

4.1 Arkitekter skal alltid opptre kollegialt.

5.1.2 Den informasjon som gis må ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger ellerarkitektenes organisasjoner. Man skal medvirke til å fremme objektiv informasjon om yrket på en slik måte at det kommer arkitektstanden til gode.

Jeg viser også til Gaute Brochmann sine kommentarer i Morgenbladet (hvor han er fast skribent om arkitektur og byutvikling) den 12. november 2019 og 8. april d.å.:

"Regjeringen har ikke noe valg: Y-blokka må vekk."

"Det er litt trist, men helt riktig at Y-blokka skal rives."