Debatt

Tunglest Arkitektnytt - på ny

Hans Jacob Hansteen
24. mars 2017
I 2013 klaget jeg over svak teknisk lesbarhet i Arkitektnytt. Det hjalp; skriftbildet ble endret med større tydelighet som resultat. Med sitt nye format og grafiske uttrykk som er erfart i nr. 1 og 2/2017 må jeg klage på ny og håper det hjelper også nå.

Denne gangen er det først og fremst den motepregete kombinasjonen av tynt og farget papir med gjennomskinnelighet som skaper problemet. Kontrastene i skriftbildet blir for svak og gjennomskinnet av trykk på baksiden av arkene skaper «urenheter» i bildet. Som med det blir meget tungt leselig for aldrende øyne. Særlig ille er det når det brukes farget skrift på farget papir, som blå skrift på blåfarget papir eller grønn på grønnfarget. Når dessuten skriftens størrelse med sine meget tynne linjer er faretruende nær der hvor lupen blir nødvendig – i tillegg til brillene –  og til dels danner store tunge tekstblokker, blir det hele for slitsomt. En noe grovere struktur enn tidligere i papirets overflate bidrar også til utydelighet.

Jeg oppfordrer derfor Arkitektnytt i i lignende ordelag som i 2013: Gi avkall på motepreget grafisk uttrykk til fordel for typografi og layout med høyere grad av funksjonalitet, et lettlest skriftbilde. Dersom stoffmengden er så stor at det kreves særdeles små skrifttyper for å få den plassert, er det ønskelig at bladet utvides, eventuelt at mer refuseres.