26. november 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Nasjonalmuseet – Arkitektur, Oslo

Adkomstløsninger og veifinning

Når kan du føle deg trygg på at orientering og fremkommelighet er godt løst i ditt prosjekt -og at dokumentasjonen er tilstrekkelig?

Erfaring viser at det er viktig å ha vurderinger knyttet til orientering og fremkommelighet tidlig i prosjekteringsporsessen for å oppnå et godt resultat. 

Kurset går grundig inn i lovverket og i tillegg hvordan du kan arbeide systematisk med «veifinningsplan» som verktøy i utforming av gode løsninger. Du får presentert eksempler på hvordan arkitektoniske virkemidler kan erstatte kunstige ledelinjer, og hvordan man kan skape gode universelt utformede løsninger med trygg og intuitiv fremkommelighet. 

Et sentralt krav til arkitekturen i dag at det skal være lett å finne fram og orientere seg for alle brukergrupper. Dessverre er det fortsatt slik at mange brukere har problemer med å orientere seg i publikumsrettede bygg. Adkomsten er første møte med bygget; men for noen kan det være vanskelig å finne inngangen, -de kan føle deg utrygge hvis det er en svingdør, særlig hvis de er blinde og svaksynte, -de vet kanskje ikke hvilken etasje de skal til og hvordan de kommer seg dit. Et alternativ til å bruke kunstige ledelinjer er å benytte arkitektoniske virkemidler for å oppnå det samme, f.eks. ved å skape visuelle og taktile avgrensning av en gangsone inn mot et inngangsparti eller i store åpne arealer.

Som arkitekt har du lært å tilpasse funksjoner og former til ulike behov og leve deg inn i ulike brukergruppers utfordringer. Når du tegner en barnehage så kan du forestille deg verden ut fra barnets perspektiv, på samme måte kan du ved å innhente kunnskap, forestille deg behovene til brukere som du i ikke tidligere har kjent.

I løpet av kursdagen åpnes det for spørsmål og diskusjon og vi arrangerer et verksted hvor du selv får diskutere og løse oppgaver både knyttet til lovverk og veifinning. 

Ta gjerne en titt på veilederen: Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning i forkant av kurset. Se nederst på siden for å laste ned veilederen!

Kurset er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Universell utforming AS.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld deg på her

PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, Fagavdelingen NAL

0905 – 1000
Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning
Foredraget tar for seg temaet i veilederen: Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning. Hvilke virkemidler er fornuftige og bør benyttes for å få til de gode løsningene. 
v/Lise Rystad, Arkitekt MNAL, Seniorarkitekt og daglig leder, NSW Arkitektur

1000 – 1015 
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en rullestolbruker
Eva Merete Lunde, Arkitekt, arealplanlegger, Ås kommune

1015 – 1020
Spørsmål og diskusjon

1020 – 1035 
Pause

1035-1120 
Gjennomgang av lovverket -og sentrale krav knyttet til universell utforming
v/ Trine Presterud, Faglig leder bygg og uteområder, Universell utforming AS

1120 – 1200 
Funksjonskrav og dokumentasjon av oppfyllelse - Verksted 
Korte oppgaver. Hvordan dokumentere at man har etterlevet kravene? Hva er bra og hva er ikke bra? Diskusjoner to og to eller rundt bordet. Oppgaver er utarbeidet på forhånd
Ledelse og oppsummering av verksted v/ Trine Presterud

1200 - 1245 
Lunsj

1245 -1315 
Vårt arbeid med universell utforming, orientering og veifinning i prosjekteringsprosessen
Eksempler fra skolebygg.
v/ Spinn Arkitekter, navn kommer

1315 -1330 
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en som er blind
v/ Sverre Fuglerud Seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt, Norges Blindeforbund

1330 -1335 
Spørsmål

1335 -1345 
Veifinningsplanen som verktøy – metode og dokumentasjon
Introduksjon til verksted. Behov for analyser, spørsmål som bør stilles, sjekklister. Gjennomgang av ulike veifinningsplaner. 
v/Lise Rystad

1345 - 1400 
Pause

1340 -1415 
Verksted / gruppearbeid
v/Lise Rystad

1415 -1445 
Gruppene presenterer – plenumsdiskusjon rundt oppgavene 
v/Lise Rystad

Presentasjon av eksempler 

1445 – 1515 
Universell utforming i noen nyere offentlige bygg
v/Foredragsholder kommer

1515 – 1545 
Det nye Deichmanske bibliotek 
Presentasjon av prosjektet og hvordan det er jobbet med universell utforming gjennom hele prosessen med særlig fokus på adkomst og veifinning.
v/ Einar Hagem, Arkitekt MNAL, Partner, Lund Hagem arkitekter

1545 – 1600 
Spørsmål og diskusjon – oppsummering.

1600
Avslutning.

Det tas forbehold om endringer i programmet.