10. april 2019 - 8. mai 2019
Arendal

Agder Arkitektforening vårprogram 2019

Guri Idsø Viken og Snøhetta på Agder Arkitektforenings vårprogram.

10. april: Guri Idsø Viken om politikk, arkitektur og byutvikling. Idsø Viken er journalist og politisk rådgiver, og skal snakke om sine erfaringer fra arbeid med arkitektur- og byutviklingspolitikk. Hun vil også dele tips om hvordan arkitekter og planleggere  kan involvere seg i den offentlige politiske debatten. (Arendal)

8. mai: Snøhetta Foredrag: Anne Cecilie Haug. Anne Cecilie Haug fra Snøhetta kommer og viser frem Snøhetta sine aktuelle prosjekter på Sørlandet; Restauranten Under, stedsutvikling i Kvinesdal og Friluftssykehuset i Kristiansand er blant noen av de prosjekter, som vi får lov å se nærmere på under foredraget. Årsmøte og valg av nytt styre innen foredrag. (Kristiansand)