27. august 2021 Kl. 09.00 - 11.00
Digitalt arrangement

Aktuelt fra NAL og PBL

Aktuelt og nytt fra plan- og bygningsloven og presentasjon av veileder fra Direktoratet for byggkvalitet om krav til ombruk av byggevarer. NALs politiske satsinger i 2021 og aktuelle høringer.

Fagsjef Camilla Moneta forteller om arbeidet med NALs politiske satsingsområder og andre politiske og aktuelle saker. Fagrådgiver Kai Reaver orienterer om aktuelle høringer. Det blir også gitt en kort gjennomgang av høstens kurs og fagdager.

Det blir også en presentasjon av ny veileder for salg av gamle byggevarer. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utviklet en veileder for å opplyse byggenæringen om reglene for å bruke/omsette en gammel byggevare på nytt.

I tillegg blir det presentert aktuelle nyheter fra plan- og bygningsloven. Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i plan- og bygningsloven. Advokat og ekspert på plan- og bygningsrett, Anders Evjenth (partner, Bull & co advokatfirma) forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Kurset er digitalt og gratis for NALs medlemmer, men krever påmelding. Påmelding finnes her.