22. januar 2021 Kl. 09.00 - 10.30
Digitalt arrangement

Aktuelt fra NAL og PBL (direkte strømming)

Om pris- og designkonkurranse, aktuelt fra plan- og bygningsloven, NALs politiske satsinger i 2021 og aktuelle høringer.

Nytt fra NAL

Camilla Moneta, vil snakke om NALs politiske satsingsområder for 2021, og nevne vår felles politiske plattform med de andre arkitektorganisasjonene. Kort orientering om kurs og fagdager.

Kai Reaver forteller om aktuelle høringer. Strandsonen: NALs arbeide med utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Statlige bygninger: NAL høringssvar til helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor. Bærekraftsmålene: NALs innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Ansvarsrett - Oppdatering om det pågående arbeidet med ansvarsrettssystemet og "forsvarlig byggkvalitet"

Pris - og designkonkurranser

De siste årene har utviklet seg en ny konkurranseform som kalles pris- og designkonkurranse eller totalentreprise med løsningsforslag. Denne konkurranseformen omtales ikke i Lov om offentlige anskaffelser, kun disse; tilbudskonkurranser, anbudskonkurranser og plan- og designkonkurranser.

Pris og designkonkurransene gjennomføres ofte som en anbudskonkurranse eller tilbudskonkurranse, med eller uten forhandling. I realiteten er dette en konkurranseform som er en kombinasjon av en anbudskonkurranse eller tilbudskonkurranse, og en plan- og designkonkurranse. Måns Davidsson, rådgiver i NAL utdyper utfordringer knyttet til dette i sitt foredrag.

Aktuelt og nyheter fra Plan og bygningsloven

Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

For fullt program og påmelding, trykk her.