30. januar 2020 Kl. 09.00 - 11.00
Arkitektenes hus, Oslo

Aktuelt og nyheter

To timer med aktuelt fra NAL om politiske satsningsområder m.m, nyheter fra Plan- og bygningsloven, ny teknologi – hvordan vil den påvirke din hverdag?

Aktuelt fra NAL

Norske arkitekters landsforbund er som kjent en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter som arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Gisle Løkken, President og Camilla Moneta, fagsjef orienterer om NALs politiske satsningsområder og saker.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok den 13. november 2018 en endring i Byggesaksforskriften som gir fagskoleutdannede med praksis mulighet til ansvarsrett for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Kai Reaver, rådgiver i NAL orienterer om status fra Byggkvalitetsutvalget og deres arbeide med ansvarsrett og sentral godkjenning.

Nyheter fra Plan og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Bull & Co Advokatfirma AS forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene. Han vil dessuten gå spesielt inn på utfordringer knyttet til spørsmål om fravikssøknad kontra dispensasjon. Tid for spørsmål.

Ny teknologi – hvordan vil den påvirke din hverdag?
Ny smart teknologi, kunstig intelligens og nye digitale verktøy etc. I en travel hverdag er det ikke lett å holde seg orientert eller oppdatert på alt som foregår av tekonolgiutvikling som påvirkere arkitektenes hverdag. NAL har invitert Knut Ramstad fra Nordic til å oppdatere oss in ny teknologi som vi som arkitekter bør kjenne til.

Ønsker du å følge kurset via direkte strømming, meld deg på her

PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0930
Aktuelt fra NAL
v/ Gisle Løkken, President, Camilla Moneta, fagsjef i NAL, Kai Reaver, rådgiver

0930 – 1015
Nyheter fra Plan- og bygningsloven
Anders Evjenth, advokat, Bull & Co Advokatfirma AS

1015 – 1100
Ny teknologi – hvordan vil det påvirke arkitektene fremover 
v/Knut Ramstad, Arkitekt MNAL, Partner i Nordic

Spørsmål

1100 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.