23. januar 2020 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Aldersvennlig stedsutvikling

Hvordan kan arkitekter og planleggere møte den demografiske utviklingen med flere eldre, flere små husholdninger og fare for ensomhet i ulike aldersgrupper, samtidig som kommuneøkonomien er presset?

Inkluderende arkitektur, gode nærmiljø, alternative transportformer, nye boformer og møtesteder på tvers av generasjoner er avgjørende for å få til en aldersvennlig stedsutvikling. Hvordan kan arkitektur og planlegging bidra til et bedre og mer sosialt samfunn, hvor vi kan ha glede av hverandres ressurser i det daglige? 

NAL har, på oppdrag fra helsedirektoratet utviklet en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. I forbindelse med utarbeidelsen av håndboken så vi klarere at et aldersvennlig samfunn er et bærekraftig og godt samfunn for alle. En av de største feilene vi kan gjøre er å isolere ulike aldersgrupper fra hverandre.

I vår tradisjonelle familiestruktur, i den historiske storfamilien, var det et fint samspill mellom generasjonene, - hvor de sammen både maktet en arbeidskrevende produksjon og var i stand til å ta seg av mange barn. Vi tror ikke vi skal tilbake dit, men vi kan organisere oss slik at vi oppnår mange av de samme kvalitetene – på frivillig basis. 

På dette kurset vil vi gjennomgå og drøfte sentrale tema i håndboken og gå dypere inn i noen gode eksempler. Ta med deg dine egne erfaringer og delta aktivt i verkstedet som er en del av kurset.
Ikke alle har anledning til å reise til Oslo. Derfor streamer vi kurset og legger ut oppgaver som kan drøftes lokalt. Når vi oppsummerer gruppearbeidene vil dere som følger med på streaming også kunne komme med kommentarer og innspill, over nettet. Velkommen til en nasjonal samtale om hvordan vi kan skape et bedre samfunn for alle – som samtidig er aldersvennlig.

Kurset er utviklet av NAL/BYLIVsenteret.

Detaljert program kommer.