26. oktober 2017
OAFs møtesal i Josefines gate 34, Oslo

Arkitektoniske virkningshistorier

Fortalt av Reiulf Ramstad og Sixten Ralff.

Arkitekturmuseets venneforening inviterer til medlemsmøte i samarbeid med Oslo Arkitektforening

Etter Mari Hvattums inspirerende innledningsforedrag om temaet Arkitektoniske virkningshistorier i februar, går utfordringen til Reiulf Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitekter AS og Sixten Ralff fra 3RW Arkitekter AS. De vil begge snakke om egne prosjekter, men de vil også kaste lange blikk over skulderen, bakover i arkitekturhistorien, både den nære og den fjerne, og fortelle om hvilken betydning den har hatt for deres arbeider.
Påmelding til Hans Henrik Halvorsen: hans.halvorsen@hotmail.com,
tlf. 917 65 608. Medlemsmøtet starter kl. 17.00