21. oktober 2021 - 24. oktober 2021
Rom for kunst og arkitektur og Cinemateket, Oslo

Arkitekturfilm Oslo

Årets tema for Arkitekturfilm Oslo er «Jakten på identitet».

Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 vært en arena for å diskutere arkitektur både som byutvikling og kunst, og en døråpner til samtalen for de som liker å se film på kino.

Årets Arkitekturfilm Oslo ønsker å diskutere på hvilken måte historie er knyttet til identitet og hvordan dette fremgår i det vi bygger. Tidene forandrer seg alltid. Menneskene og systemer for organisering av menneskene forandrer seg raskere enn de fysiske omgivelsene. I dag forandrer vi oss raskere enn noen gang.

Arkitektur er også et verktøy for etablering av identitet og tilhørighet, som begge bidrar til robust stedsutvikling. Hva skjer når rom og sted ikke henger med i tiden? På hvilken måte er vår identitet knyttet til rom og sted? Hvilken historie skal vi fortelle om selv?

Fullt program for festivalen finnes her.

Arkitekturfilm Oslo 2021 er støttet av Oslo Kommune, Fritt ord og Viken UNG.