28. oktober 2019 - 6. november 2019
AHO, Oslo

Arkivet - en hommageutstilling til Y-blokka

Førsteårs-studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo stiller ut i byggehallen med hommage-utstilling til Y-blokka.

I årets utstilling er temaet Y-blokka i regjeringskvartalet, som er planlagt revet i høst. AHO ønsker å bidra til fagmiljøets protester mot rivingen med denne hommage-utstillingen til Y-blokka, som er et pionerarbeid innen eksperimentell bruk av betong i arkitektur i Norge og verden. Arkitekten bak regjeringskvartalet, Erling Viksjø, utviklet byggemetoden naturbetong som han tok patent på, og hadde i sitt virke et utstrakt samarbeid med kunstnere som bidro med integrert utsmykning direkte i betongen.

Arkivet er et utstillingsrom, utformet og bygget i betong og tre, der tidlige fotografier av Y-blokka stilles ut. Utstillingsrommet konstrueres av 19 søyler i betong og en takkonstruksjon i tre. Søylene skal både bære taket, og stille ut fotografiene.  Prosjektet er gjennomført av grunnkurs arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, i samarbeid med Bygg uten grenser og 8 betongbedrifter, samt Bergene Holm som leverandør av trevirke.