25. mai 2022 Kl. 14.00 - 15.30
Digitalt arrangement

Årsmøte i Sofa

Sogn og Fjordane arkitektlag har års--møte 25. mai.

Invitasjon til Teams-møte blir sendt ut i forkant av møtet.

Sakliste for årsmøtet:

  • Opning av årsmøte
  • Val av referent/protokollunderskrivar
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Årsmelding – Gjennomgang og godkjenning
  • Regnskap og budsjett – Gjennomgang og godkjenning
  • Val av nytt styre.

Forslag: Leiar: Lise Messelt Fadnes Styremedlem: Sondre Høyvik Hilde Styremedlem Tarjei Kannelønning Vara: Torkjel Bruland Lavoll

  • Eventuelt

For innspel til agenda og eventuelle saker send e-post til tl@nordplan.no innen 11.05.2021

Vel møtt.

Dokumenter for nedlasting:

Årsmelding 2021

Regnskap 2021