2. mars 2020
Villmarkssenteret, Tromsø

Årsmøte NAF

Årsmøte i Nord-Norges Arkitektforening.

I forbindelse med årsmøtet arrangeres det foredrag med Rose Marie Steinsvik og Terese Simonsen om tilblivelsen av Villmarkssenteret i Tromsø. Årsmøtet foregår på Villmarkssenteret og de som ønsker har mulighet for bestille tur med hundeslede etter den faglige delen.

Årsmøtepapirer og nærmere informasjon sendes direkte til alle NAF-medlemmer.