6. oktober 2022 Kl. 19.00 - 21.00
Håndverker`n, Trondheim

Bolig eller hjem?

«Bolig eller hjem» – samtale om bosituasjonen for polske migrantarbeidere i Norge.

«Bolig eller hjem» – samtale om bosituasjonen for polske migrantarbeidere i Norge. Gunika Rishi, er vitenskapelig assistent ved institutt for design, fakultet for arkitektur og design (NTNU).

Arrangementet er arrangert av Habitat Norge og en del av «Urban oktober 2022».