2. mars 2018 - 1. januar 2019
Nasjonalmuseet - Arkitektur, Bankplassen 2, Oslo, Oslo

Boligideer

Gjennom modeller, tegninger og fotografier fra samlingen gir utstillingen innsikt i moderne norsk bolighistorie

I tilknytning til Nasjonalmuseets satsing på temaet bolig i 2018 fornyer vi vår permanente arkitekturutstilling. Gjennom modeller, tegninger og fotografier fra samlingen gir utstillingen innsikt i moderne norsk bolighistorie.

Hvordan har idealer om boligkvalitet endret seg fra tiden omkring 1920 til i dag? Utstillingen viser norske arkitekters utforsking av nye boformer og byplanideer i boligprosjekter.

Hagebyer fra mellomkrigstiden og drabantbyutbyggingen etter andre verdenskrig står sentralt. Hovedvekten ligger på sosial boligbygging; samtidig illustrerer eneboligprosjekter hvordan arkitekter eksperimenterte med nye ideer om hjemmets arkitektur. Utstillingen presenterer også 1960-årenes atriumhus. Denne hustypen var ifølge arkitekturteoretikeren Christian Norberg-Schultz spesielt fruktbar for å prøve ut nye boformer.

Boka Hva er en god bolig? av Ketil Moe og Johan Ditlev-Martens, kommer samtidig ut på Universitetsforlaget. Utstillingen åpner 2. mars og er permanent.