11. september 2019 Kl. 08.00 - 10.00
Litteraturhuset, Oslo

Brød & Miljø: Arealeffektivisering som klimagass-reduserende tiltak

Statsbyggs prosjekt Norsk Helsearkiv på Tynset har oppnådd en klimagassreduksjon på 57 % blant annet ved å inkludere effekten av arealeffektivitet.

Kjernefunksjonene i nybygget ble samlet og effektivisert slik at bygget kunne bli mindre. I tillegg har prosjektet valgt materialer med lave klimagassutslipp, som lavkarbonbetong og trekonstruksjoner. Bygget har redusert energibruk i drift blant annet ved å bruke overskuddsvarme til oppvarming av bygget. Eksponert massivtre bidrar til magasinering av varme i bygningskroppen.

Brød & Miljø vil denne gangen belyse hvordan klimagassreduksjonene er realisert, med vekt på hvordan arealeffektivisering bidro til dette, og hvilke grep som er gjort på materialbruk og energi. Samtidig vil vi gå inn i dilemmaene rundt dette – hva oppnår vi ved å inkludere effekter av arealeffektivisering i klimagassreduksjonene? Hvilke utfordringer kan det gi – kan det utfordre hensyn til byggets funksjoner og hensynet til rasjonell drift av bygningen?

Les mer om prosjektet på byggalliansen.no

Brød & Miljø 11. september er utviklet i samarbeid med Statsbygg.

Detaljert program kommer.

Om Brød & Miljø:
Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. 
Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

Mer info og påmelding på arkitektur.no.