26. januar 2021 - 28. februar 2021
ROM, Oslo

Bull.Miletic: Urban Ecologies

ROM har invitert Bull.Miletic til å utvikle et kunstnerisk forskningsprosjekt innunder en helt ny samarbeidsmodell, ROM Studio.

Som et ledd i utviklingen i studioperioden, inviterte Bull.Miletic tilbakemelding fra en ekspertkomité bestående av arkitekter, kunsthistorikere og kunstnere. Disse er arkitektur- og designhistoriker Ingrid Halland, kunstner og phd stipendiat ved KHiO Petrine Vinje, professor at AHO, Christine Pettersen, kurator and phd stipendiat ved UiT, Stephanie von Spreter, arkitekt, urbanist og daglig leder på SLA, Kjersti Wikstrøm.

Den sammensatte gruppen reflekterer over det tverrestetiske prosjektet som ROM forsøker å bygge mellom arkitektur, kunst og formidling. Med særlig fokus på formidling, utfordret Bull.Miletic gruppens deltagere til å gi tilbakemeldinger i form av egne arbeider som dytter på, kommenterer og videreutvikler verket som Bull.Miletic selv utvikler for ROM. Sammen har de gjennom flere møter og en online samarbeidsplattform, utviklet prosjektet Urban Ecologies, hvor Bull.Miletics utstilling vil inkludere arbeider fra gruppen.

Mer informasjon kommer.