8. mai 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Byboligen

Det er en kompleks oppgave å prosjektere gode byboliger i en by som allerede er tett bebygget.

Nye boligprosjekter vil kanskje oppta arealer som tidligere var disponible for aktiviteter i nabolaget- og på bekostning av dagslys, grønne og åpne arealer. Målsetting med kurset er å gi arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere og andre interesserte påfyll med kunnskap og samtidig bidra til et mer bevisst forhold til det så skape gode byboliger og nabolag i stadig tettere byer.