22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Quality Hotel Grand Royal, Narvik

BYLIVkonferansen 2020

"Samspillets kunst - inkluderende stedsutvikling" er navnet på årets BYLIVkonferanse i Narvik.

Hvordan kan vi få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen både innad i kommuner og i regioner som helhet? Hva skal til for å lykkes i samspillets kunst?

BYLIVkonferansen 2020 vil presentere mindre og mellomstore byer som går foran og viser vei for hvordan vi kan skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på parallellsesjoner og foredrag fra lokale og nasjonale aktører. 

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling i privat eller offentlig sektor, og alle som bidrar til den levende, bærekraftige byen gjennom private initiativ og frivillig arbeid.

Det vil være mulig å delta digitalt. Velkommen til to aktive og inspirerende dager!  

Konferansen vil også presentere Attraktiv by-prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av slik utvikling. I kåringen legges det vekt på  de tre dimensjonene ved bærekraftbegrepet; økonomisk, sosial og miljømessig. Tidligere finalister, prisvinnere og fagjuryen vil dele sine erfaringer med hvordan man skaper attraktive byer, og hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt.

BYLIVkonferansen 2020 arrangeres av BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er viktige bidragsytere.

For påmelding og mer informasjon, se her.