3. november 2021 - 4. november 2021 Kl. 09.00 - 16.00
Digitalt arrangement

Bylivkonferansen 2021

Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

Småbyliv – Strategier for bærekraftig stedsutvikling

For at vi skal nå bærekraftsmålene, må kommunene i hele Norge utvikle robuste, klimasmarte og attraktive småbyer. Byene har ulike utfordringer, forutsetninger og kapasitet. Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

Kommunene har ansvaret for å sette bærekraftsmålene ut i livet, og skal utvikle steder og bysentra som sikrer likeverd, rettferdig fordeling og mulighet for deltakelse for alle. Hvordan skaper man fysiske omgivelser som stimulerer til medvirkning og inkludering? Hva må til for at næringsliv og kultur får blomstre? Hvordan legger man til rette for gode møteplasser, samlokalisering og samspill? Hvordan forvalte og utvikle historiske bymiljøer? Og hvilke fysiske utgangspunkt har hvert enkelt sted for å utvikle klimasmarte løsninger og å bygge på en måte som ikke truer naturmangfoldet?

Trivelige og inkluderende omgivelser, et levende sentrum, varierte botilbud og velfungerende nabolag er grunnleggende kvaliteter som ikke alltid er lett å oppnå. Det er store samfunnsøkonomiske konsekvenser av å legge til rette for god byutvikling og bærekraftige lokalsamfunn.

Konferansen vil også presentere årets finalister i Attraktiv-by prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av en slik utvikling. I kåringen legges det vekt på de tre dimensjonene av bærekraftbegrepet: økonomisk, sosial og miljømessig. Årets finalister vil dele sine erfaringer med hvordan man skaper attraktive byer, og hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt.

Alle byer har behov for å lære om prosesser, sette seg mål, forstå utfordringer og se stedets muligheter.

Konferansen er relevant for arkitekter og planleggere, ansatte i kommune og fylke, lokalpolitikere og alle som er opptatt av by- og stedsutvikling.

Fullt program og påmelding her.