24. oktober 2022 - 25. oktober 2022 Kl. 09.00 - 16.00
Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen

Bylivkonferansen 2022

Bylivkonferansen 2022 – Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby.

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene.

Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan være løsninger for fremtidens fritidsbebyggelse. Disse spørsmålene er utgangspunkt for årets konferanse:

  • Hvilken betydning har fritidsbebyggelsen for samfunnsutviklingen i fjellområdene?
  • Hva er natur- og klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner?
  • Hvilke planverktøy kan brukes for å sikre en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan kan samspillet mellom fastboende og fritidsinnbyggere bli en ressurs for lokal utvikling?

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er og hvordan vi kan tilrettelegge for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen på en klok måte.

Konferansen er relevant for planleggere, grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere, naturforvaltere, arkitekter, landskapsarkitekter og alle andre som jobber med eller interesserer seg for stedsutvikling.

I tillegg til plenumsforedrag og parallellsesjoner blir det befaringer. Få påfyll av matnyttig kunnskap og inspirasjon og bli med i den tverrfaglige diskusjonen.

Meld deg på Bylivkonferansen 2022 her.