19. november 2019 Kl. 18.00 - 21.00
Oslo

City on The Move – byvandring

Oslo arkitektforening inviterer til byvandring i samarbeid med +Kote og OAT.

City on the Move: Vandringer, samtaler og debatt om sted, transformasjon og konkurranser for våre offentlige bygg Byens kulturinstitusjoner er på flyttefot. Byggene som står igjen viser ulike tilnærminger til gjenbruk, og en by i endring. For selv om gjenbruk er i tiden er Norge på Europatoppen når det gjelder å bygge nytt. Ville vi behandlet disse byggene annerledes hvis vi ikke hadde så mye penger? Og hvordan ville vårt forhold til Norges kulturarv da sett ut i fremtiden? 

Arrangementet foregår på engelsk.