2. februar 2022 Kl. 09.00 - 12.00
Arkitektenes hus og direkte strømming, Oslo

Dagslys i praksis

Gode dagslysforhold er blant de primære kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og forlanger i dag at dette dokumenteres.

Dagslysprosjektering er blitt mer utfordrende gjennom årenes løp, og med fortetting rundt og i byområder står arkitekter og prosjekterende ovenfor en stadig større utfordring. Fravær av tilstrekkelig dagslysvurderinger i prosjekter kan i verste fall lede til at arkitekter blir stilt for ansvar. Derfor er det grunnleggende viktig med en god forståelse av dagslys, og hvordan dette skal dokumenteres.

Planlegging for gode dagslysforhold starter allerede i reguleringsplanen med krav til bygningers høyder, utforming og plassering i forhold til hverandre, og påvirkes videre gjennom geometrisk utforming og utforming av fasader. Når rammesøknad er godkjent er det som regel for sent å gjøre de store grepene. Strenge krav til energi og miljø sammen med gjeldende dagslyskrav, setter i større grad krav til et gjennomtenkt skisseprosjekt, enn tidligere. Nye verktøy og metoder for optimalisering av bygningers design, dagslysforhold, inneklima og energibruk gjør det hele enklere, men det er viktig å sørge for at disse verktøyene benyttes korrekt!

Dette 3 timers kurset går rett på sak, og gir innsikt og råd om bygningsutforming for å sikre gode dagslysforhold. Kunnskap du kan bruke direkte i ditt neste prosjekt.

Kurset er utviklet av Espen Hansen, Norconsult AS i samarbeid med NAL.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, ingeniører og andre interesserte.

Program og påmelding her.