4. november 2019 - 9. november 2019
DARK 2019, Tromsø

DARK – Design- og arkitekturfestival

Festival: DARK er Nord-Norges første felles arena for design og arkitektur.

I fellesskap med en rekke samarbeidsaktører inviterer Nordnorsk Design- og Arkitektursenter til Nord-Norges første felles arena for design og arkitektur. DARKs rolle er å være en fremtidsrettet veiviser. Festivalen handler om å oppleve, forstå, bli involvert og engasjert. Deltakerne skal få ny kunnskap, oppdage muligheter og lære hvordan de kan anvende design og arkitektur i egen hverdag 

Mer informasjon her.