18. mars 2021 Kl. 19.00 - 20.00
Digitalt arrangement

Digitalt foredrag: Kanalen som byrom

VAF: Hvordan skal byrommet langs Kanalen utformes for at folk trives enda bedre med å besøke, bo og jobbe i Tønsberg?

Vestfold arkitektforening har invitert Cathrine Heisholt fra Tønsberg kommune presenterer prosjektet ”Kanalen som byrom”, et mulighetsstudie utviklet i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter.