18. august 2022 Kl. 18.00
Oslo Arkitektforening, Josefines gate, Oslo

Diskusjon om høyhusstrategien

Diskusjon om høyhusstrategien med Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til ny høyhusstrategi er på høring fra frem til 30. august. I forbindelse med høringen kommer PBE til Oslo Arkitektforening (OAF) for å presentere forslaget 18. august klokken 18. PBE ønsker å gjøre forslaget kjent og motivere bransjen og arkitektene, til å sende inn høringsuttalelser, samlet eller individuelt.

Det blir først en kort presentasjon fra PBE med fokus på retningslinjene i høyhusstrategien, og deretter en åpen samtale ledet av OAF. Mer info kommer etterhvert her.