4. mars 2020 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Egen arkitektpraksis - drift og regelverk

Å starte og drifte en egen arkitektpraksis kan være utfordrende, det er mye å sette seg inn i og mange krevende valg som må tas. Du må ha kontroll på økonomien og samtidig være bevisst på hvordan du profilerer deg selv og kontoret.

Som arkitekt og selvstendig næringsdrivende har du ansvar for å skape gode arbeidsforhold både for deg selv, for samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre. Kurset går gjennom en rekke områder du må sette deg inn i, som avtaler og regelverk, økonomistyring, akkvisisjon og kommunikasjon. Erfarne jurister/advokater, arkitekter og daglig ledere fra ulike arkitektfirmaer deler kunnskap og erfaring.

Kurset passer for ferske arkitekter og nyetablerte samt de som har holdt på en stund og trenger ny driv og inspirasjon.

Målsetting med kurset: Du skal føle deg mer trygg i situasjonen, få bedre oversikt og kontroll med de formelle og administrative sidene ved å drive egen virksomhet.

Detaljert program kommer. Påmelding her.