21. september 2018 - 20. desember 2018
Historisk Museum, Frederiks gate 2, Oslo

Egypt i bevegelse

En utstilling om hvordan Egypt ble del av den europeiske moderniteten.

Da Napoleon invaderte Egypt i 1798 hadde han med seg en hær av kunstnere og ingeniører for å dokumentere landets natur- og arkitekturhistorie, fra den minste bille til den største pyramide. Den politisk mislykkede okkupasjonen ble starten på en Egypt-feber som har ridd verden i mer enn 200 år. Utstillingen viser det monumentale bokverket Description de l’Égypte (1809–1829) med de fantastisk detaljerte illustrasjonene fra Napoleons tegnere, men også billedflommen som fulgte i kjølvannet av den franske invasjonen og som gjorde antikkens Egypt til del av den vestlige moderniteten. Templer, obelisker og sarkofager ble eksportert til hele verden; fulgt av avisreportasjer om banebrytende logistikk og ingeniørkunst, skisser og trykk, panoramaer, malerier, fotografi og postkort.

Utstillingen er kuratert av Mari Lending, Tim Anstey og Eirik Arff Gulseth Bøhn. Utstillingen er produsert innenfor rammene av det internasjonale forskningsprosjektet PriArc: Printing the Past, ledet av Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, som del av EUs forskningsprogram Humanities in the European Research Area.