31. mai 2022 - 1. juni 2022 Kl. 09.00 - 16.00
X-Meeting Point, Lillestrøm

Fagkonferanse: Svømmehallkompetanse

Nito, Tekna, Norske arkitekters landsforbund (NAL), NTNU/Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum inviterer til fagkonferanse.

Fagkonferansen arrangeres på X-Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo, 31. mai til 1. juni 2022 med forutgående studietur til flere bade- og svømmeanlegg 7. mars.

Konferansen som har vært avholdt hvert andre år siden 2010 og er et samarbeid mellom Nito, Tekna, Norske arkitekters landsforbund (NAL), NTNU/Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum.

Planene for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er rekordstor. Svømming og bading er det fritidstilbudet som når frem til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper. Lovfestede kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i kommunene.

Det gis offentlige tilskudd til bade- og svømmeanlegg, bl.a. gjennom spillemiddelordningen og gunstige lånebetingelser fra Staten. Det er satt i gang en rekke tiltak for å etablere flere kostnadseffektive anlegg. Mange bade- og svømmeanlegg står i fare for å bli stengt eller lagt ned, og etterslepet på rehabilitering er stort.

Fagmiljøene samles for å dele sine erfaringer, og videreutvikle sine kunnskaper.

Målsetting: Formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for rehabiliterte og fremtidige bade- og svømmeanlegg.

Målgruppe: Rådgivere, planleggere, politikere, byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og eiere og driftere av bade- og svømmeanlegg med flere.

Tid og sted

31- mai - 1. juni 2022, X-Meeting Point, Hellerudsletta, Lillestrøm

Deltakeravgift

Medlemmer Nito, Tekna og NAL; kr 11750,-

Andre; kr 14250,-

Detaljert program og påmelding finner du her.