17. september 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Farger i arkitekturen

Kurset handler om fargenes virkninger og muligheter på flere nivå; om fargepsykologi, fargenes materialitet og uttrykk både i interiør- og byggprosjekter og om strategier for utvikling av fargeplaner for områder og steder.

Kurset vil gå i dybden på temaet farge og materialitet. Ulike metoder for å finne originalfarger blir gjennomgått, men også dagens muligheter for fargebruk, inkludert innfarging av puss og betong, samt kalkbaserte teknikker som stucco, lustro og fresco. Deltakerne får lære om muligheter med gjennomfarging av materialer som betong og puss. Det blir satt av tid til at deltakerne selv kan teste ut muligheter og stille spørsmål.

Ulike innfallsvinkler og metoder knyttet til valg av farger for byer, steder, boliger og boligområder blir gjennomgått. Eksempler på planer med ulike strategier og fokus blir presentert. Det vil handle om funksjon, estetikk og identitet.

Målet med kurset er å inspirere deltakerne til mer bevisst bruk av farger i sine prosjekter og samtidig bidra til å motvirke de siste årenes trend med utstrakt bruk av hvitt, svart og ulike sjatteringer av grått, som vi ser mye av både i moderne bygninger, i boligområder og byer og ikke minst i interiørbladene. 

«Arkitekter og interiørarkitekter har mye å hente på å tilegne seg mer kunnskap om fargebruk. En mer grunnleggende forståelse kan bidra til en mer personlig tilnærming til fargesetting i prosjektene». Dette sier arkitekt, professor og billedkunstner Mette L’orange, som har bidratt til utvikling av kurset og som også holder foredrag på kursdagen.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter og andre interesserte.

Mer info og påmelding på arkitektur.no.