25. oktober 2021 Kl. 17.15
Magnus Barfot (MB5), Bergen

Film: City Dreamers

Visning av filmen City Dreamers, med innleding av byarkitekt Maria Molden.

Biff + Byarkitekten viser filmen City Dreamers. Filmen handler om byplanlegging fra etterkrigstiden og frem til i dag sett gjennom øynene til fire kvinnelige arkitektpionerer.

Før visningen mandag 25. oktober kl 17.15 i MB5 blir det innledning av Maria Molden, byarkitekt i Bergen.

Biff og Byarkitektens egne ord om filmen City Dreamers:

I denne kanadiske dokumentaren møter vi arkitektene Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Oberlander og Denise Scott Brown. Tidlig i sine karrierer opplevde de fire kvinnene regelmessig å havne i skyggen av sine mannlige kolleger, men nå får de endelig den oppmerksomheten og respekten de fortjener. Gjennom arkivopptak og intervjuer får vi ta del i deres tanker og refleksjoner om byplanlegging i Europa og Nord-Amerika fra midten av 1900-tallet frem til i dag.

Da kvartetten var ferdig utdannet, kretset arkitekturverdenen rundt gjenoppbyggingen av byer som var blitt rasert under andre verdenskrig, samt spørsmålet om hvordan man skulle forhindre bilen i å dominere byrommet. De fire kvinnene skilte seg ut blant sine mannlige kolleger med et større fokus på gode lekeplasser, grønne områder og inkluderende lokalsamfunn – elementer som bare har blitt viktigere med årenes løp. CITY DREAMERS gir oss et innblikk i hvordan kjønnsroller og arkitektyrket har endret seg gjennom 70 år, og presenterer oss for gamle ideer om byplanlegging som fremdeles er relevante i dag.