27. oktober 2021 Kl. 17.00
Magnus Barfot (MB5), Bergen

Film: Together we cycle

Visning av filmen Together we cycle, med innleding av Petter Andersen, instituttleder, institutt for geografi ved Universitet i Bergen.

Biff + Byarkitekten viser filmen Together we Cycle. Filmen stiller spørsmålet «hvordan lager man et syklende samfunn?»

Før visningen blir det innledning ved Petter Andersen, instituttleder, institutt for geografi ved Universitet i Bergen.

Biff og Byarkitekten beskriver filmen på følgende måte:

Nederland er kjent verden over som en syklende nasjon, men på 70-tallet var infrastrukturen like bilbasert som i andre industrialiserte land. Sykkelen ble ansett som et tilbakelagt stadium, og fremtiden ble planlagt rundt bilen og motorveien – men trass alle planer og prognoser, sluttet ikke nederlenderne å sykle. Together we cycle er en dokumentar om hvordan landets innbyggere, politikere og byplanleggere snudde trenden og skapte et samfunn der sykkelen er det mest praktiske og naturlige transportmiddelet på korte avstander.

Together we cycle skildrer omstendighetene og beslutningene som gjorde Nederland til en verdensledende sykkelnasjon, og utgjør et høyst interessant studium for alle som er opptatt av infrastruktur og grønne alternativer. Dette er en opplysende og inspirerende film om samspillet mellom politikk, byplanlegging og individuelle valg, som viser at byutvikling handler vel så mye om menneskelig bevegelse som om arkitektur og bygningsmasse.