27. januar 2021 Kl. 19.00 - 20.00
Digitalt arrangement

Foredrag: Boliger i Lille-Komsa

Nord-Norges arkitektforening inviterer til digitalt foredrag med fokus på boliger og bomiljø i nord.

I Alta kommune ble det høsten 2020 utlyst konkurranse om to konsentrerte boligfelter i det nye boligfeltet Lille-Komsa. Den sentrale plassering i byen og muligheten for opsjon på den etterfølgende utbyggingen ga en bred deltakelse fra arkitekter, eiendomsutviklere og entreprenører. 

Onsdag 27. januar har NAF invitert kommunen til å fortelle litt om konkurransen og bakgrunnen for denne. Videre vil vinnerne fra de to felter fortelle om sitt konkurranseprosjekt og hvordan det planlegges å jobbe med realisering av prosjektet. Vinnerne av de konsentrerte felter er:

BBB3: Helen og Hard arkitekter 

BKS1: Gnist arkitekter/ Verte landskap og arkitektur

På Alta kommunes nettside finner man litt informasjon om de vinnende prosjekter. 

Arrangementet er gratis, men påmelding til naf@arkitektur.no er nødvendig.