16. oktober 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Fremtidens bolig

Hva- og hvordan er fremtidens bolig? Kan fremtidens boliger bidra til å løse sosiale samfunnsutfordringer?

De siste hundre års utvikling og livsstil har ført til en bevegelse bort fra bondesamfunnets landsbyformer, mot forbrukersamfunnets ideologier der man verner om seg og sitt og med eneboligens privatliv som ideal. Konsekvensen av dette er at man har lagt for lite vekt på felleskapet og lokalmiljøet – som vi alle deler.

Kan bærekraftige boliger og boligområder i større grad løse samfunnsutfordringer som utenforskap og ensomhet?

Fremtiden krever at vi lærer oss å leve tett, nært, grønt og inkluderende. Det er spennende å se vellykkede prosjekter som behersker å forvalte menneskelige, naturlige og økonomiske ressurser på en god måte. På dette kurset skal vi få kunnskap om og se nærmere på spennende prosjekter for fremtiden!

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere og andre som er engasjert i dette temaet.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld deg på her.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Mer info og påmelding på arkitektur.no.