4. februar 2020 Kl. 08.00 - 10.00
Vega, Oslo

Frokostmøte: Byøkologi og klimatilpasning

Hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den? 

På frokostmøtet i regi av Futurebuilt vil du høre mer om et knippe byøkologiske prosjekt; fra Klimakvarter i København og det snart ferdigstilte Klimahuset i Botanisk hage, til vinnerprosjektet i Reinventing Cities på Stovner. Du vil også høre erfaringer fra arbeid med biologisk mangfold og bekkeåpningsprosjekter i Oslo kommune. Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse og Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Program

08.00 Frokost

08.30 Biologisk mangfold og klimatilpasning i FutureBuilt 2.0
Birgit Rusten, FutureBuilt

08.35 Økologisk byutvikling. Hvordan planlegge fremtidens landskap?
Rune Skeie, Asplan Viak

08.50 Biologisk mangfold i Oslo – status, kartlegging og tiltak
Kjell Isaksen, Bymiljøetaten, Oslo kommune

09.00 Blågrønn kraft i tett by
Tharan Fergus, Vann- og avsløpsetaten, Oslo kommune

09.10 Ta takflatene i bruk! Case: Reinventing Cities, Stovner
Vetle Isdal Bringsjord, INEO

09.20 Skt. Kjelds Plads – Klimakvarterets blågrønne hjerte
Louise Fiil Hansen, SLA Oslo

09.35 Klimahuset: Overvann – bevaring av trær – naturens prosesser
Anne Truelsen Schultz, ATSITE

09.45 Spørsmål/avslutning

10.00 Takk for i dag

Praktisk informasjon

Dato: Tirsdag 4. februar
Sted: Vega scene
Frokostmøtet vil også bli streamet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Meld deg på nederst på siden. Det blir servert frokost som del av seminaret. Arrangørene oppfordrer alle til å gå, sykle eller reise kollektivt til frokostmøtet.