15. februar 2022 Kl. 08.30
Arkitektenes hus, Oslo

Frokostmøte: For høye tanker om høyhus?

Frokostmøte fra OAF om Plan- og bygningsetatens revisjon av høyhusstrategien i Oslo.

Oslo arkitektforening (OAF) arrangerer frokostmøte om Plan- og bygningsetatens revisjon av høyhusstrategien i Oslo. På møtet vil PBE fortelle litt om arbeidet, mens inviterte arkitekter viser gode eksempler på innovative høyhus, og landskapsarkitekter vil belyse konsekvenser og muligheter for byrom, lokalklima og byliv.