8. mars 2022 Kl. 08.30
Arkitektenes hus, Oslo

Frokostmøte: Mangfold i arkitekturen

OAFs mangfolds- og likestillingsundersøkelse presenteres.

Datainnsamlingen til Oslo Arkitektforenings mangfolds- og likestillingsundersøkelse er nå ferdigstilt. Svarene presenteres på et frokostmøte på selveste Kvinnedagen.

Gjennomføringen av undersøkelsen representerer, ifølge OAF, en historisk kartlegging av mangfold og likestilling og responsen har vært svært god: «Frokostmøtet vil presentere resultatene fra undersøkelsen samt samle faget i diskusjon om hvordan og med hvilke tiltak vi som bransje kan svare på de utfordringer men også muligheter som undersøkelsen avdekker», heter det fra OAF.