8. desember 2021 Kl. 08.00 - 10.00
Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo

Frokostmøte om ny høyhusstrategi for Oslo (UTSATT TIL FEBRUAR!)

Frokostmøte om ny høyhusstrategi for Oslo, arrangert av Oslo Arkitektforening i samarbeid med Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten (PBE) jobber i disse dager med å revidere høyhusstrategien, på bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling. Frokostmøtet er et initiativ fra PBE for å få faglige innspill fra arkitekturmiljøene i Oslo før forslag til ny høyhusstrategi sendes ut på høring neste år.

Forslag til ny høyhusstrategi lener seg mot et politisk ønske om å sikre klimavennlig fortetting av byen. Oslo Arkitektforening (OAF) vil gjerne problematisere dette, og se på hva høyhusutbygging bidrar med eller eventuelt ikke bidrar med i byens utvikling. Finnes det andre måter å tenke på? Er det virkelig sånn at det å bygge høyt i knutepunktet faktisk gir en klimagevinst og gir det en attraktiv by å leve i?

Nye planer for høyhusprosjekter i Oslo vekker alltid debatt blant befolkningen, og er stadig tilbakevendende tema i norsk mediebilde. Oslos nye høyhusstrategi krever en nyansert debatt. Derfor har OAF invitert en rekke ledende fagpersoner til å konkretisere debatten fra deres ståsted.

To av Norges ledende arkitektkontorer, Snøhetta og Mad arkitekter, vil presentere hvert sitt innovative høyhusprosjekt, som «de gode eksemplene» på høyhus fra inn- og utland. Prisbelønte landskapsarkitekter fra SLA vil belyse konsekvenser og muligheter for byrom, lokalklima og byliv.

Arrangementet avsluttes med en paneldebatt med representanter fra utbygger, arkitekt, landskapsarkitekt og akademia – med mulighet for spørsmål/ innspill fra publikum. Målet er at PBE skal få konstruktive og kloke innspill til det pågående arbeid med den nye høyhusstrategien.

Frokost serveres fra klokken 08.00. Prgrammet begynner 08.30. Se mer informasjon om arrangementet her.